Một số hình ảnh diễn ra trong Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Quảng Trị

   
Lễ Thượng cờ